Bouwhubs in Amsterdam

In de binnenstedelijke bouwlogistiek zijn bouwhubs in opkomst. Ook in Amsterdam, waar momenteel al 2 bouwhubs in het Westelijke Havengebied actief zijn of voorbereid worden: één aan de Ankerweg en één aan de Ruijgoordweg. In dit artikel lees je er meer over.

Ankerweg

VolkerWessels Bouwmaterieel en Beelen bereiden samen de eerste circulaire bouwhub van Nederland voor aan de Ankerweg in Amsterdam. Waar VolkerWessels zorgt voor de logistieke coördinatie, zorgt Beelen dat bij sloop vrijgekomen materialen worden hergebruikt in de bouwhub. “Op de circulaire BouwHub zullen vrijgekomen reststromen ter plekke worden verwerkt tot nieuw bouwmateriaal, waardoor de afstand die materiaal aflegt tot een minimum wordt beperkt”, zo meldt Beelen op haar site.

Artist impression circulaire bouwhub (www.materieeldienst.nl)
Gunstige ligging aan het water

De circulaire bouwhub ligt aan de Ankerweg in het Amsterdamse Westelijke Havengebied, op een terrein van maar liefst 10ha groot. In eerste instantie zal de bouwhub 2ha beslaan, maar groei op locatie is volop mogelijk. Doordat de bouwhub aan het water ligt, kunnen transporten van materieel, materialen en personeel ook via het water plaatsvinden. In een waterrijke stad als Amsterdam kan dit een flinke ontlasting van het stedelijke wegennet betekenen.

Goede ervaringen in Utrecht

VolkerWessels heeft in Utrecht al de nodige ervaring opgedaan met de inzet van een bouwlogistieke hub. Chauffeurs lossen op de hub aan de rand van de stad hun vrachten met bouwmaterialen, waarna hiervan dagpakketten worden gemaakt. Deze worden vervolgens met kleinere voertuigen naar de bouwlocatie vervoerd. Een dagpakket bevat alle materialen die op die dag op de bouwlocatie nodig zijn. Niet meer en niet minder.

Met deze animatie laat VolkerWessels zien hoe een bouwhub werkt en wat de voordelen zijn voor een stad:

Ruijgoordweg

Aan de Ruijgoordweg in Amsterdam ligt de hub van GSA. Tijdens jarenlange dienstverlening op Schiphol deed het bedrijf ervaring op met het verminderen van logistieke vervoersbewegingen van aannemers en leveranciers op en rondom de luchthaven. Naast een logistieke hub bij Schiphol is GSA inmiddels ook op 3 andere locaties met een hub begonnen: in Rotterdam, Den Haag en ook aan de Ruijgoordweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

De hub aan de Ruijgoordweg is op verschillende manieren inzetbaar voor de bouw:

  • als wachtlocaties waarvandaan bouwplaatsen volgens het just-in-time principe bevoorraad kunnen worden;
  • als opslaglocatie voor trailers met materialen en andere goederen die vervolgens gecombineerd aangevoerd kunnen worden naar de bouwplaats
Ook per trein bereikbaar

De hub ligt op een volledig afgesloten terrein van maar liefst 55.000 m2 groot, waarvan 25.000 m2 bestemd is voor opslag buiten en waarop 4 loodsruimten staan van ieder 1.200 m2 groot. Het terrein is volledig geasfalteerd en kan per vierkante meter belast worden met 2.000 kg.

De hub van GSA is bereikbaar via de weg, het water en zelfs het spoor. Het terrein grenst aan het water met een kade waar zowel grote schepen als binnenvaartschepen ontvangen kunnen worden om goederen te laden en te lossen. Het terrein is toegankelijk voor vervoer over het spoor en beschikt ook over een opstelplaats voor treinen.

Meer informatie

Voor tarieven en meer informatie over deze hub, kun je contact opnemen met Duncan Bos Otten via d.bosotten@gsa.nl of 06 53 99 83 97.

De dienstverlening door middel van bouwhubs door GSA wordt ook in dit filmpje toegelicht:

Positieve BLVC-effecten van bouwhubs

Bouwhubs dragen op verschillende manieren bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving van werkzaamheden:

  • Minder transportbewegingen door de stad, omdat de transportmiddelen vanuit de hub efficiënter beladen worden. Hierdoor wordt het stedelijk wegennet minder zwaar belast en is er minder CO2-uitstoot met een verbetering van de lokale luchtkwaliteit als gevolg.
  • Sneller vrachten lossen, zowel op de hub als op de bouwlocatie (met positief effect voor de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de bouwlocatie).
  • Minder ruimte nodig voor het laden en lossen, want de transportmiddelen kunnen worden afgestemd op de locatie.
  • De beschikbare ruimte op de bouwhub kan ingezet worden om producten te prefabriceren, waardoor de bouwplaats zelf minder ruimte in hoeft te nemen.
  • Snellere productie door inzetten van dagpakketten, omdat bouwvakkers en installateurs hun materialen niet meer bij elkaar hoeven te zoeken maar meteen aan de slag kunnen.
  • De bouwhub kan ook fungeren als parkeerplaats voor het bouwplaatspersoneel, dat gezamenlijk vanaf de bouwhub naar de bouwplaats vervoerd kan worden.

Amsterdam kan zich gelukkig prijzen met maar liefst twee exemplaren. NH Nieuws meldde dat het volgens VolkerWessels de bedoeling is dat de betrokken bedrijven bij beide bouwhubs onderling kennis gaan uitwisselen.

De bouwhub van GSA aan de Ruijgoordweg in Amsterdam (foto: GSA)

Bronnen

Voor het schrijven van dit artikel maakten we gebruik van de volgende bronnen:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/234796/ook-volkerwessels-opent-bouwhub-in-amsterdam (geraadpleegd op 30-04-19)

https://www.beelen.nl/nieuws/9/1e-circulaire-bouwhub-in-amsterdam (geraadpleegd op 30-04-19)

https://www.materieeldienst.nl/nl/nieuws/detail/eerste-circulaire-bouwhub-in-amsterdam (geraadpleegd op 30-04-19)

https://youtu.be/z4xlMPnFIgY (filmpje VolkerWessels, geraadpleegd op 01-05-19)

https://www.logistiek.nl/ketensamenwerking/nieuws/2018/11/amsterdam-krijgt-eerste-circulaire-bouwhub-101165881 (geraadpleegd op 01-05-19)