Bereikbaarheid

Bij Bereikbaarheid gaat het erom in hoeverre het gebied waar gebouwd wordt bereikbaar blijft voor verschillende soorten verkeer, zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer. Hiervoor zijn veel maatregelen mogelijk, zoals omleidingen, tijdelijk alternatief vervoer, faseringen maar ook met slimme bouwlogistiek kun je de bereikbaarheid positief beïnvloeden. Lees hier al onze blogs en artikelen over bereikbaarheid.