Downloads

Hieronder vind je alle downloads van BLVC.nl op een rij.

Formats en checklists

Format BLVC-plan in PDF (Checklist Utrechts Bouwveiligheidsplan – Gemeente Utrecht)
Format BLVC-plan in Word (Checklist Utrechts Bouwveiligheidsplan – Gemeente Utrecht)
Handleiding bij invullen Format BLVC-plan
Checklist straat (Bouw Advies Toegankelijkheid Utrecht)

Producten

Technische tekeningen smalle barrier KTL.nl en BTN
Brochure Haisafe T barrier Haitsma Beton
Vergelijking verschillende soorten barriers Materiaalbureau gemeente Amsterdam